just4web.cz s.r.o.
váš partner ve světě online

Technická Vysočina

Vyhráli jsme zakázku na realizaci portálu Technická Vysočina. Součástí portálu je rozhraní pro studim formou elearningu. Spolupodílíme se také na tvorbě obsahových materiálů, zčehoš vznikne deset elearningových kurzů. Pokud se chcete o projektu dozvědět vív, pokračujte ve čtení.

Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.09/01.0034

V červnu 2010 byl zahájen grantový projekt Technická Vysočina. Cílem projektu je prohloubit regionální nabídku dalšího vzdělávání pro technicky zaměřené firmy v Kraji Vysočina a posílit vztah mezi školami, vzdělávacími institucemi a firemní sférou. Do projektu se mohou zapojit lektoři, učitelé, pracovníci vzdělávacích institucí i technicky zaměřených firem. Během realizace projektu budou vyvinuty nové vzdělávací programy využívající zejména elektronickou podporu. Nové programy budou ověřovány účastníky projektu prostřednictvím pilotních kurzů. Pro posílení informovanosti zájemců o další vzdělávání bude sloužit nový informační portál Kraje Vysočina.

Projekt probíhá v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Poskytovatelem grantu je Kraj Vysočina. Příjemcem a realizátorem společnost bit cz training, s.r.o. spolu se svými partnery, kterými jsou Hospodářská komora Jihlava, DUNA JL s.r.o., Střední škola stavební Jihlava a DAMACO Group s.r.o.

Celkové způsobilé náklady projektu jsou 4 819 972,61 Kč.

Společnost just4web.cz s.r.o. v projektu realizuje portál www.techvys.cz. Součástí tohoto portálu je i medocká část lms.techvys.cz, kde je platforma, včetně deseti vytvořených elearningových kurzů.


Webové stránky
CHCI SE ZEPTAT

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Napište číslici pět